Xe môi trường

Xe môi trường

Xe môi trường là loại xe chuyên dùng đặc biệt với mục đích xử lý môi trường đạt tới hiệu quả tối đa nhất, nó bao gồm các loại xe như xe cuốn ép rác,xe chở rác, xe chở rác thùng rời, xe phung nước rửa đường,... Nhận báo giá tốt